क्वारेन्टाइन हाेम जुटपानी बजार

क्वारेन्टाइन होम जुटपानी बजार कालिका नगरपालिकाको पहिलो क्वारेन्टाइन हो । मिति २०७६-चैत्र-१३ गते कालिका नगरपालिका वडा न ७ र ८ को अग्रसरतामा श्री आधारभूत बिधयालय जुटपानी बजारमा १५ (५ कोठामा ३ बेडका दरले) बेड क्षमताको यस क्वारेन्टाइनको स्थापना भएको हो ।

कालिका नगरपालिका र स्वास्थ्य शाखाको मुख्य सहयोगमा, आधारभूत बिधयालय जुटपानी बजार, जुटपानी टोल बिकाश समति, त्रिनाथ टोल बिकाश समति, जुटपानी प्रहरी चौकी, सशस्त्रा प्रहरी बल भुतिया, सिंगानाथ गण, चेतनशील युवा समूह, कालिका सेवा समाजको सक्रियतामा संचिलित भैरहएको छ ।

मिति २०७७-०१-२५ गते बाट यस क्वारेन्टाइन होम जुटपानीमा क्वारेन्टाइनमा काम गर्ने सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र स्वयंसेवकको लागि भविष्यमा आउन सक्ने संकटको पूर्वतयारीको लागि १५ बेड संख्या (भुइँमा म्याट राखेर, ३ कोठामा ५ बेडका दरले) थपिएको छ ।

कालिका नगरपालिका नोवल कोरोना भाइरस (Covid-19)
क्वारेन्टाईन होम संचालन सहयोग समिति

क्र.सं.नामथरजिम्मेवारीकार्यालयसम्पर्क नम्वरकै.
सुदर्शन अधिकारीसंयोजकमेलमिलाप संयोजक कालीका नपा९८५५०६२८१५ 
निराजन गौलीसह-संयोजककालीका सेवा समाज अध्यक्ष९८५५०२६७६० 
दिपक भण्डारीसदस्य सचिवकालीका नपा स्वास्थ्य संयोजक९८५५०५३४७८ 
डिल्लिराम दुवाडीसदस्यकानपा ७ वडा अध्यक्ष९८४५१४२८८० 
ईमप्रसाद अधिकारी,,कानपा ८ वडा अध्यक्ष९८४५३४१४१३९ 
लेखनाथ भट्ट,,विध्यालय प्र.अ.९८५५०८८६४३ 
दुर्गा रायमाझी,,जुटपानी टोल सुधार अध्यक्ष९८४५०६४७८२ 
हरि दवाडी,,चेतनशिल युवा समुह, अध्यक्ष९८४५०६९६०६ 
हरी वहादुर गोतामे,,कानपा ८ वडा सदस्य९८४०९२२४८९ 
१०मन्जु सिंखडा,,जुटपानी रेडक्रस प्रतिनिधी९८४५३४११३८ 
११गगन शाही,,प्र.चौ. जुटपानी प्रमुख९८४१३७४५०९ 
१२ज्ञान बहादुर आले मगर ,,शस्त्र प्रहरी भुतिहा प्रमुख९८४१३६१४७५ 
१३राजु के सी,,चेतनशिल युवा समुह सदस्य९८६१५९०९६५ 
क्वारेन्टाइनको बेड क्षमता

३०

क्वारेन्टाइनमा रहेका जम्मा संख्या

पुरुषमहिलाजम्मा

क्वारेन्टाइनबाट घर गएका संख्या

पुरुषमहिलाजम्मा
५२५९

शमिपुर क्वारेन्टाइन होम

शमिपुर क्वारेन्टाइन होम कालिका नगरपालिकाको वडा न १ काे क्वारेन्टाइन हो । मिति २०७७-जेठ-१७ गते कालिका नगरपालिका वडा न १ को श्री आधारभूत बिधयालय शमिपुरमा १० (२ कोठामा ४ बेड र १ कोठामा २ बेडका दरले) बेड क्षमताको यस क्वारेन्टाइनको स्थापना भएको हो ।

क्वारेन्टाइनको बेड क्षमता

१०

क्वारेन्टाइनमा रहेका जम्मा संख्या

पुरुष महिला जम्मा

क्वारेन्टाइनबाट घर गएका संख्या

पुरुषमहिलाजम्मा

क्वारेन्टाइन होम बनकट्टा

 क्वारेन्टाइन होम बनकट्टा कालिका नगरपालिकाको वडा न ३ काे क्वारेन्टाइन हो । मिति २०७७-जेठ-२१ गते कालिका नगरपालिका वडा न ३ को श्री आधारभूत बिधयालय बनकट्टामा  १०  बेड क्षमताको यस क्वारेन्टाइनको स्थापना भएको हो ।

क्वारेन्टाइनको बेड क्षमता

१०

क्वारेन्टाइनमा रहेका जम्मा संख्या

पुरुष महिला जम्मा

क्वारेन्टाइनबाट घर गएका संख्या

पुरुषमहिलाजम्मा

रेडक्रसग्राम क्वारेन्टाइन हाेम

 रेडक्रसग्राम क्वारेन्टाइन हाेम  कालिका नगरपालिकाको वडा न ६ काे क्वारेन्टाइन हो । मिति २०७७-जेठ-१६ गते कालिका नगरपालिका वडा न ६ को श्री माध्यमिक बिधयालय रेडक्रसग्राममा १० बेड क्षमताको यस क्वारेन्टाइनको स्थापना भएको हो ।

क्वारेन्टाइनको बेड क्षमता

१०

क्वारेन्टाइनमा रहेका जम्मा संख्या

पुरुष महिला जम्मा

क्वारेन्टाइनबाट घर गएका संख्या

पुरुष महिला जम्मा

भीमोदय क्वारेन्टाइन हाेम

क्वारेन्टाइनको बेड क्षमता

१०

क्वारेन्टाइनमा रहेका जम्मा संख्या

पुरुषमहिलाजम्मा

क्वारेन्टाइनबाट घर गएका संख्या

पुरुषमहिलाजम्मा

गड्याैली क्वारेन्टाइन होम

क्वारेन्टाइनको बेड क्षमता

१०

क्वारेन्टाइनमा रहेका जम्मा संख्या

पुरुषमहिलाजम्मा

क्वारेन्टाइनबाट घर गएका संख्या

पुरुषमहिलाजम्मा

सहपुर क्वारेन्टाइन हाेम

क्वारेन्टाइनको बेड क्षमता

१०

क्वारेन्टाइनमा रहेका जम्मा संख्या

पुरुष महिला जम्मा

क्वारेन्टाइनबाट घर गएका संख्या

पुरुषमहिलाजम्मा

शक्तिखोर क्वारेन्टाइन हाेम

क्वारेन्टाइनको बेड क्षमता

१०

क्वारेन्टाइनमा रहेका जम्मा संख्या

पुरुषमहिलाजम्मा

क्वारेन्टाइनबाट घर गएका संख्या

पुरुषमहिलाजम्मा