PCR परिक्षणको लागि नमुना संकलन गरियो ।

आज मिति २०७७-०३-१६ गते यस कालिका नगरपालिकाको Covid-19 नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने कार्यक्रम अन्र्तगत यस क्वारेन्टाईन होम जुटपानी बजारमा रहेका ८ जना, शमिपुर क्वारेन्टाईन होममा रहेका ४ जना, बनकट्टा क्वारेन्टाईन होममा रहेका १ जना, सहपुर क्वारेन्टाईन होममा रहेका २ जना र २ जना सुरक्षाकर्मी गरी जम्मा १७ जनाको एऋच् परिक्षणको लागि नमुना संकलन गरी भरतपुर …

PCR परिक्षणको लागि नमुना संकलन गरियो । Read More »

जानकारी सम्बन्धमा

मिति २०७७–०३–११ गते, यस कालिका नगरपालिकाको Covid-19 नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने कार्यक्रम अन्र्तगत नेपाल सरकारबाट दुवईबाट उद्वार गरी ल्याइएका कालिका नगरपालिका ७ निवासी १ जना पुरुषलाई यस क्वारेन्टाईन होम जुटपानीमा राखिएको र हाल यस क्वारेन्टाईन होम जुटपानीमा जम्मा ८ जना पुरुष र १ जना महिला गरी ९ जना रहेको र उहाँहरु सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य …

जानकारी सम्बन्धमा Read More »

PCR Positive आएको बारेमा ।

आज मिति २०७७-०३-१० गते, यस कालिका नगरपालिकाको Covid-19 नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने कार्यक्रम अन्र्तगत कालिका नगरपालिकाको क्वारेन्टाईन होम जुटपानी बजारमा मिति २०७७–०२–०८ गते गरिएको यस क्वारेन्टाईन होम जुटपानी बजारमा रहेका ४ जना र क्वारेन्टाईन होम रेडक्रसग्रामा रहेका ६ जना, सहपुर क्वारेन्टाईन होममा रहेका ४ जना, १ एम्बुलेन्स ड्राइभर र ३ जना स्वास्थ्यकर्मी र बनकट्टा क्वारेन्टाईन …

PCR Positive आएको बारेमा । Read More »

PCR परिक्षणको लागि नमुना संकलन गरि भरतपुर पठाइयो ।

आज मिति २०७७-०३-०८ गते यस कालिका नगरपालिकाको Covid-19 नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने कार्यक्रम अन्र्तगत यस क्वारेन्टाईन होम जुटपानी बजारमा रहेका ४ जना, क्वारेन्टाईन होम रेडक्रसग्रामा रहेका ६ जना, बनकट्टा क्वारेन्टाईन होममा रहेका २ जना, सहपुर क्वारेन्टाईन होममा रहेका ४ जना, १ एम्बुलेन्स ड्राइभर र ३ जना स्वास्थ्यकर्मी गरी जम्मा २० जनाको PCR परिक्षणको लागि नमुना …

PCR परिक्षणको लागि नमुना संकलन गरि भरतपुर पठाइयो । Read More »

जानकारी सम्बन्धमा

मिति २०७७-०३-०७ गते, यस कालिका नगरपालिकाको Covid-19 नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने कार्यक्रम अन्र्तगत नेपाल सरकारबाट कतारबाट उद्वार गरी ल्याइएका कालिका नगरपालिका ७ निवासी १ जना महिलालाई यस क्वारेन्टाईन होम जुटपानीमा राखिएको र हाल यस क्वारेन्टाईन होम जुटपानीमा जम्मा ७ जना पुरुष र ५ जना महिला गरी १२ जना रहेको र उहाँहरु सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य …

जानकारी सम्बन्धमा Read More »

जानकारी सम्बन्धमा

मिति २०७७-०३-०७ गते, यस कालिका नगरपालिकाको Covid-19 नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने कार्यक्रम अन्र्तगत नेपाल सरकारबाट कुवेत बाट उद्वार गरी ल्याइएका कालिका नगरपालिका ७ निवासी १ जना पुरुषलाई यस क्वारेन्टाईन होम जुटपानीमा राखिएको र हाल यस क्वारेन्टाईन होम जुटपानीमा जम्मा ७ जना पुरुष र ४ जना महिला गरी ११ जना रहेको र उहाँहरु सबैको स्वास्थ्य अवस्था …

जानकारी सम्बन्धमा Read More »

PCR परिक्षणको लागि नमुना संकलन गरि भरतपुर पठाईयो ।

आज मिति २०७७-०३-०२ गते यस कालिका नगरपालिकाको Covid-19 नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने कार्यक्रम अन्र्तगत यस क्वारेन्टाईन होम जुटपानी बजारमा रहेका ८ (पुरुष) जना र क्वारेन्टाईन होम रेडक्रसग्रामा रहेका ३ (पुरुष) जना गरी जम्मा ११ जनाको PCR परिक्षणको लागि नमुना संकलन गरी भरतपुर स्थित कोरोना प्रयोगशालामा पठाईएकोे व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।

जानकारी सम्बन्धमा

आज मिति २०७७-०३-०१ गते, यस कालिका नगरपालिकाको Covid-19 नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने कार्यक्रम अन्र्तगत भारतबाट रक्शौल नाकाहुदै आएका कालिका नगरपालिका ७ निवासी १ जना र कालिका नगरपालिका ८ निवासी ३ जना गरी जम्मा ४ जना पुरुषहरुलाई यस क्वारेन्टाईन होम जुटपानीमा राखिएको र हाल यस क्वारेन्टाईन होम जुटपानीमा जम्मा १२ जना पुरुष र ४ जना महिला …

जानकारी सम्बन्धमा Read More »

जानकारी सम्बन्धमा

आज मिति २०७७-०२-३१ गते, यस कालिका नगरपालिकाको Covid-19 नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने कार्यक्रम अन्र्तगत नेपाल सरकारबाट कुवेत बाट उद्वार गरी ल्याइएका कालिका नगरपालिका ७ निवासी १ जना महिलालाई यस क्वारेन्टाईन होम जुटपानीमा राखिएको र हाल यस क्वारेन्टाईन होम जुटपानीमा जम्मा ८ जना पुरुष र ४ जना महिला गरी १२ जना रहेको र उहाँहरु सबैको स्वास्थ्य …

जानकारी सम्बन्धमा Read More »

Covid-19 Positive को बारेमा

आज मिति २०६६-०२-२८ गते यस कालिका नगरपालिकाको Covid-19 नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने कार्यक्रम अन्र्तगत यस कालिका नगरपालिकामा मिति २०७७–०२–२५ गते गरिएको यस क्वारेन्टाईन होम जुटपानी बजारमा रहेका १० जना र क्वारेन्टाईन होम रेडक्रसग्रामा रहेका ३ जना गरी जम्मा १३ जनाको PCR परिक्षण गर्दा यस क्वारेन्टाईन होम जुटपानी बजारको सबैजनाको (१०) Covid-19 Negative र क्वारेन्टाईन होम …

Covid-19 Positive को बारेमा Read More »